Edukacja Informatyczna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik informatyk i technik teleinformatyk

E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (351203)E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (351203)

E.16 - Montaż i eksploatacja sieci rozległych (351103)


UWAGA: Materiały zawarte w ramach tego projektu przeznaczone są wyłącznie do użytku związanego z edukacją, bez prawa zastosowań komercyjnych.