Edukacja Informatyczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk
E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
UWAGA: Materiały zawarte w ramach tego projektu przeznaczone są wyłącznie do użytku związanego z edukacją, bez prawa zastosowań komercyjnych.